Deratyzacja

Deratyzacja jest to zespół zabiegów mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Gryzonie są od zawsze związane z człowiekiem (zwane synantropijnymi)i potrafią wyrządzić znaczne straty przechowywanej żywności. Szczur wędrowny zjada w ciągu 10 dni tyle, ile sam waży, czyli około 280 g pożywienia. 100 szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów je tyle, ile jeden człowiek. Mysz zjada w ciągu doby tyle pokarmu, ile stanowi 15% masy jej ciała. Mysz ważąca 25g zjada codziennie 3-4 g ziarna , a wciągu roku 1,4 kg. Gryzonie żerując w przechowywanych produktach, magazynach i pomieszczeniach skażają je moczem, krwią i śliną, sierścią i odchodami . Gryzonie uszkadzają konstrukcje i wyposażenie budynków , niszczą warstwę izolacyjną pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. Przenoszą ponad 50 groźnych  chorób  np.  gorączkę  szczurzą, salmonellozy, dżumę, włośnicę, leptospirozę   ( chorobę  Weila )
i inne. Gryzonie, a w szczególności szczury atakują i gryzą ludzi, zwierzęta domowe i hodowlane.


 
multiple mouse traps with cheese on a dark background mouse and cheese Brown rat, Rattus norvegicus