Usługi nietypowe

 

W swojej ofercie mamy kilka nietypowych usług, do których zaliczamy:

1. Zwalcznie kretów

2. Zwalczanie os i szerszeni

3. Zwalczanie komarów

4. Zwalczanie ślimaków

5. Odławianie kun i tchórzy.

Ad.1

W Polsce kret jest objęty częściową ochroną gatunkową (Dziennik Ustaw Nr.220, poz.2237, załącznik nr.2) Na użytkach zielonych można go wypłaszać, a tylko w miejscach ogrodzonych tj. ogródkach przydomowych, działkowych, na terenach szkółek, lotnisk, obiektach sportowych ( w tym polach golfowych) można krety zwalczać. Na innych terenach tępienie i niepokojenie kretów jest ustawowo zabronione.Laughing mole crawling out of molehill Hornet's nest Mosquito sucking blood, macro with high magnification