Dezynfekcja

Dezynfekcja (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) to postępowanie mające na celu zniszczenie w środowisku zewnętrznym wegetatywnych form drobnoustrojów szkodliwych, głównie chorobotwórczych przy pomocy środków chemicznych i fizycznych.

 

Dezynfekcję można podzielić na:

Zapobiegawczą – stałą lub okresową, która wykonywana jest w określonych zakładach (szkoły, zakłady spożywcze, stołówki itp.) w pewnych odstępach czasu.

Ogniskową – bieżącą, czyli jest  to  ciągłe  stosowanie  zabiegów  dezynfekcyjnych w otoczeniu zakażonym

Końcową – ostateczną   wykonaną  w  otoczeniu   zakaźnie  chorych  ludzi  bądź   zwierząt  po usunięciu ich
z pomieszczenia, albo po zakończeniu choroby i okresu zaraźliwości.

 

Dezynfekcję przeprowadza się w zależności od warunków panujących w obiekcie oraz typu obiektu metodami fizycznymi np.: promieniowanie UV, wysoka temperatura, promieniowanie jonizujące
i chemicznymi (różnego rodzaju preparaty).


Bacillus Virus isolated on white Senior life science researcher grafting bacteria.