Dezynsekcja

Dezynsekcją nazywamy zwalczanie szkodliwych owadów latających i biegających oraz chrząszczy magazynowych będących szkodnikami żywności. Do dezynsekcji zaliczamy również akaryzację czyli zwalczanie roztoczy. Dezynsekcja owadów w przemyśle spożywczym jest obowiązkowa i reguluje ją rozporządzenie Ministra Zdrowia, ponieważ owady są roznosicielami patogenów wielu chorób groźnych dla zdrowia człowieka.

W naszych usługach stosujemy następujące metody:

- opryskowe

- dezynsekcje gazowe (fumigacje)

- żelowanie

- stosowanie pułapek feromonowych

- stosowanie detektorów owadów

- instalowanie lamp owadobójczych

oraz metody integrowane IPM

Metody integrowane IPM opierają się na następujących zasadach;

- znajomości podstaw właściwego magazynowania (first In first out )

- usuwania warunków do rozwoju szkodników

- stosowanie metod biologicznych i fizycznych tam gdzie jest to możliwe

- zawsze powinno być zabezpieczone fachowe doradztwo w zakresie identyfikacji i oceny zagrożenia

- stała kontrola produktu

- wykorzystywanie metod niechemiczych ( usuwanie porażonych partii, czyszczenie środków transportu,    kontrola opakowań ) etc.

Stwierdzenie obecności szkodników wiąże się ze stratami ekonomicznymi i podnosi koszty magazynowania towarów. Większość tych kosztów będzie rosła, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie metody. Najlepszą i najtańszą metodą jest metoda IPM, czyli integrowane metody zwalczania szkodników.Closeup Butterfly on Flower Dragonfly on a white background Goat moth (Cossus cossus) isolated on white background